הצעות לתוכניות וסמינרים שמציע המרכז:

*חצי יום

** יום שלם

 *** יום + לילה

**** ביקור במלון

חצי יום

טיול בדרך האבות

ביקור בחזיון האור קולי

הרצאה

ביקור בחזיון האור קולי

הרצאה

ארוחת צהריים

טיול בדרך האבות

הרצאה

תפילה

אחרי 1 בצהריים-

חזיון אור קולי

הרצאה

דרך האבות

הרצאה

תפילה

ארוחת ערב

הרצאה

ארוחת בוקר

 

הרצאה

$400 (או פחות 50)
$600 (50 -100)

$600 (או פחות 50)
$800 (50-100)

$60 לאדם (25 או פחות)
$50 לאדם (25-46)

מחיר : $200

 המחירים כוללים תשלומים למוזיאון ולהדרכות הטיולים.*

 המחירים כוללים תשלומים למוזיאון ולתשלום לטיולים – אך לא כוללים.**  

 המחירים כוללים לינה, מוזיאון, טיול וארוחות.***

  המחירים כוללים הסעות.****