מה היה שורש הקונפליקט בין יצחק וישמעאל? האם לישמעאל יש ברית או ברכה?

מה האחריות של האומה היהודית כלפי  צאצאי ישמעאל?

ישמעאל

האם באמת יש 10? כיצד רואים היהודים והנוצרים את ההתגלות בהר סיני?

האם יש היררכיה בדיברות? מדוע ישו חזר רק על חלק מהדיברות בדרשתו על ההר?

10 הדיברות

האם משה באמת איבד את ההזדמנות להיכנס אל הארץ המובטחת מכיוון שהכה בסלע? האם העונש שנתן לו ה’ הוא מעבר לכתב החוק הקפדני? מה הלקח שאנו יכולים ללמוד מהאפיזודה הזו שחוזרת 4 פעמים בחמשת חומשי התורה?

חטאו של משה

האם סיפור יונה הוא אירוע אמיתי או חזיון נבואי? כיצד יונה יכל לברוח מאלוהים? חקור ולמד על האומה הגויית, אויב ישראל ומי ציית לנביא יהודי כדי להכות על חטא.

ספר יונה

כיצד יהודים ונוצרים רואים את סיפור גן העדן? האם אלוהים צריך כפרה מהאדם לפני שהוא יכול ליצור איתו יחסים? לאחר חורבן בית המקדש, כיצד קבלו היהודים כפרה? האם הרוע טבוע באדם או שהוא נולד אל מצב קיים?

החטא הקדמון

כיצד רואים היהודים את הנוצרים מבחינת יחסי הברית?

האם יהודים ונוצרים נושאים אותה בשורה לעולם?

ברית ושליחות

האם הדת צריכה ממונה כדי להתחבר אל האלוהים?

האם החגים התנ”כיים הם רק ליהודים? האם יחיד או קהילה יכולה לקדש זמן?

אל עבר לוח השנה הקדוש

ואלוהים ברא את האדם בצלמו “וירא כי טוב מאד”. ובכל זאת מן הסתם היו גם נטיות לא כל כך טובות. איך ייתכן דבר שכזה?אם אלוהים היה באמת אלוהים – בורא כל העולם על פי צלמו ודמותו הוא, איך ייתכן שהיצירה העומדת במרכז הכול – האדם- כל כך מלאה פגמים?

רשע