מוזיאון ארצות המקרא ירושלים
רחוב שמואל סטפן וייז 21
ת.ד 4670, ירושלים 9104601

קווי אוטובוסים: 7, 9, 14, 35, 66