המרכז להבנה ושיתוף פעולה יהודי נוצרי באפרת, ישראל, הינו המוסד היהודי אורתודוכסי הראשון שלוקח את היוזמה של יצירת שיח ושיתוף פעולה בין נוצרים ליהודים. פה נוצרת היסטוריה!
המחלקה הנוצרית של סוכנות הנסיעות שלכם תקבל הזדמנות ללמוד את התורה ולדון בנושאי דת עם מנהיגים יהודים אורתודוכסים, אשר יעשירו עבורכם את החוויה הישראלית ויתנו לכם הבנה טובה יותר של הכתבים.